ArcaSilk
Ak si osobne chcete vyzdvihnúť tovar tak to môžete spraviť po telefonickej dohode na ardrese : 
Nám. Š. Moyzesa 17/A, 974 01 Banská Bystrica
 Kontakt
Arca4 s.r.o.
  Pod Turíčkou 1051/4
  97401   Banská Bystrica
  tel.: +421 903680 815